Miễn Trừ Trách Nhiệm

Sin88 không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, sản phẩm, đại diện của các trang web bên ngoài hoặc của bên thứ ba từ tài sản chung. Công ty từ chối với bất cứ điều khoản, sự đại diện và trách nhiệm liên quan đến bất kỳ phương diện nào của dịch vụ, trang web và thông tin, có thể được cung cấp bởi bên thứ ba và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ sự khiếm diện, vi phạm hoặc sự không hoạt động của bên thứ ba.

Mọi việc tham gia các Trò chơi đều do bản thân quyết định và chịu rủi ro. Bạn chơi Game, bạn thừa nhận rằng bạn không tìm đến Game và/hoặc Dịch vụ để xúc phạm, gian lận hoặc khiếm nhã bằng bất cứ cách nào.

Trong khi một số khu vực đặc biệt xem cá cược trực tuyến và/hoặc truyền thống là bất hợp pháp thì ở tại 1 số khu vực khác lại coi cờ bạc trực tuyến và /hoặc truyền thống là hợp pháp. Sin88 không có ý định rằng mọi người nên sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ khi việc sử dụng ở đó là bất hợp pháp. Tính khả dụng của các Dịch vụ và Trang web không được xem là một lời đề nghị, lời mời chào hoặc lời mời của chúng tôi ở bất kỳ quốc gia nào mà việc sử dụng đó là bất hợp pháp. Bạn có trách nhiệm duy nhất là đảm bảo rằng bạn tuân thủ quy định của pháp luật và và đủ điều kiện để sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, hay là sơ suất, Sin88 sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào cho rằng hoặc cáo buộc là do Trang web hay nội dung của nó gây ra, bao gồm cả vấn đề chậm trễ hay gián đoạn trong vận hành hoặc truyền tải, giao tiếp, liên lạc, việc sử dụng hay lạm dụng trang web hoặc nội dung trang web, hay bất kì lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung. Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, đại diện và trách nhiệm tronng phạm vi của cho phép của Pháp luật. Và cũng không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời hoặc không có lỗi, hay là bất kỳ thư tín điện tử nào được gửi qua các máy chủ đều không có vi rút hoặc lỗi.

Trong mọi trường hợp, công ty không đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp phù hợp với mong đợi hay tiêu chuẩn của bạn và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng cấu hình và yếu tố cần thiết để sử dụng các dịch vụ được tối đa hóa. Bạn thừa nhận một phần hoặc toàn bộ thông tin có thể là tạm thời và có thể sửa đổi hoặc bổ sung.

Nếu có sự khác biệt giữa kết quả hiển thị trên thiết bị của bạn và máy chủ của chúng tôi, kết quả hiển thị trên máy chủ của chúng tôi quyết định kết quả của trò chơi. Bạn hiểu và đồng ý rằng (không gây bất lợi đến quyền và biện pháp khắc phục khác của bạn). Các dữ liệu của chúng tôi sẽ là cơ sở có thẩm quyền cuối cùng trong việc xác định các điều khoản tham gia trò chơi, hoạt động mang đến và các trường hợp xảy ra.

Sin88 có quyền dừng, sửa đổi, xóa hoặc thêm Dịch vụ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, toàn quyền quyết định của mình với hiệu lực ngay lập tức và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào liên quan đến vấn đề này.

Từ chối trách nhiệm này thay thế tất cả các hiểu biết trước đó, thỏa thuận và hợp đồng trước đó. Ở đây bạn chấp nhận bồi thường cho công ty và các chi nhánh, nhân viên, đại lý và cộng sự của công ty về mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư và tòa án, phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Trang web, dù chúng tôi đã thông báo về khả năng như vậy hay không. Bằng cách sử dụng Dịch vụ và Trang web, bạn thừa nhận từ bỏ bất kỳ quyền nào có thể phát sinh từ bạn đối với chúng tôi.

Từ chối trách nhiệm này sẽ được đọc đầy đủ và chỉ được hiểu sau khi đọc đầy đủ và chỉ được hiểu sau khi đọc cùng các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật. Bằng cách sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đã đọc, đã hiểu và thừa nhận tất cả điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật và từ chối trách nhiệm của chúng tôi.